Свяжитесь с нами: +90 545 739 51 79


whatsapp, viber, telegramm, line


e-mail: ayaz@metabolikcerrahi.com

Шишли, Стамбул, Турция
24/7 HELPLINE 800-5234-987

Интерпозиция подвздошной кишки

İleal İnterpozisyon Nedir?

İleal İnterpozisyon terimi en özet ifade ile ince bağırsağın son kısmı ile başlangıç kısmının yer değiştirmesi işlemidir. Sindirim sisteminin başlangıç kısımlarından Ghrelin (mide), GİP (oniki parmak barsağı) ve glukagon (pankreas) isimli insülin direnç hormonları ve ince barsağın son kısmındaki L hücrelerinden de GLP-1 adı verilen insülin duyarlılık hormonları salgılanır. Bu işlem ile asıl hedeflenen direnç hormonlarının devre dışı bırakılıp, duyarlılık hormonlarının artmasıdır. [link_more url=”http://ru.metabolikcerrahi.com/ileal-interpozisyon-nedir/”]

İleal İnterpozisyonun Diğer Ameliyatlardan Farkı Nedir?

İleal İnterpozisyon operasyonu başından beri Tip 2 Diyabet tedavisi için geliştirilmiş bir cerrahi tedavi yöntemidir. Metabolik sendrom tanımı içinde Tip 2 Diyabet ile birlikte, hipertansiyon, hiperlipidemiler (kolesterol ve trigliserid yüksekliği) ve kilo fazlalığı yer almaktadır. Metabolik Sendrom’un bileşenlerinin tamamını İleal İnterpozisyon ameliyatı ile tedavi etmek mümkündür. [link_more url=”http://ru.metabolikcerrahi.com/ileal-interpozisyonun-diger-ameliyatlardan-farki-nedir/”]
Содержание веб-сайта http://ru.metabolikcerrahi.com подготовлено в целях обеспечения информацией и не содержит в себе свойств медицинского диагноза и лечения.
Все права защищены
go to top